بایگانی موضوع «جامعه »

آدمها خیلی مشتقاند به خودشان دروغ بگویند و خودشان را فریب دهند. و صد البته که این را رد می کنند! اما نکته جالب اینجاست که در این فریب خودبافته غرق می‌شوند و جالبتر از آن، داعیه دار هم می‌شوند و بر مبنای آن فریب، و حتی به آن فریب افتخار و فخرفروشی هم می‌کنند!
آی آدمها…!

ادامه...

خیلی مهم است که فرد خودش به این نتیجه برسد که باید تغییر کند. تا این یقین درون فرد حاصل نشود، میل به تغییر هم ایجاد نخواهد شد. و اگر میل به تغییر نباشد، تنها تعارفات و آرزوهایی خواهد بود در مدح تغییر و لزوم آن!

ادامه...

- دو شبکه «من و تو» مدتی هست که راه افتاده‌اند تا با روش و مدلی متفاوت از فارسی وان، اهدافی متفاوت از فارسی وان را پیش ببرند.هر چند کلیت هدف مشابه است. – یکی از این شبکه ها برنامه‌ای دارد به اسم «بفرمائید شام»… از آن دست برنامه‌ها که مثل خود شبکه فارسی وان […]

ادامه...

مساله بغرنج فلسفی: اگر جدول خیابان نبود، بودجه آخر سال شهرداری چی می‌شد؛ یا اگر بودجه آخر سال شهرداری نبود، جدولهای نو خیابان چه می‌شدند؟!

ادامه...

یعنی راهی هست که آدمیزاد متوجه شه این باورهایی که داره، این اعتقاداتی که ازش دم میزنه این ….. مصنوعیه یا واقعی؟

ادامه...
موضوع: جامعه  ۲ نظر

دو تا سنگک خوشگل و برشته خریده بودم و تو دستم بود؛ از کنار نانوایی به خیابان فرعی که قدم گذاشتم پسر ساده‌ای آرام به سمتم آمد و پرسید: «آقا سنگک چنده؟» قبل از اینکه تردید داخل صدایش را هضم کنم، جواب دادم «۵۰۰ تومن.» (نانوایی محله ما خصوصی است و از آرد بدون سهمیه […]

ادامه...
موضوع: جامعه  ۱ نظر