بایگانی ماه « فوریه, 2011 »

مساله بغرنج فلسفی: اگر جدول خیابان نبود، بودجه آخر سال شهرداری چی می‌شد؛ یا اگر بودجه آخر سال شهرداری نبود، جدولهای نو خیابان چه می‌شدند؟!

ادامه...