بایگانی ماه « ژوئن, 2011 »

خیلی مهم است که فرد خودش به این نتیجه برسد که باید تغییر کند. تا این یقین درون فرد حاصل نشود، میل به تغییر هم ایجاد نخواهد شد. و اگر میل به تغییر نباشد، تنها تعارفات و آرزوهایی خواهد بود در مدح تغییر و لزوم آن!

ادامه...

وقتی بابا پیشنهاد سفر شمال را برای هدیه اولین سال مادر شدنم و تولد تو داد، خیلی استقبال نکردم؛ راستش نمی دونستم این بار بابا می خواد حسابی سنگ تموم بزاره و یه سفر لوکس ما رو ببره، از اون سفرایی که خیلی باهاش موافق نیست! هتل پنج ستاره تو نمک آبرود، یه اتاق رو […]

ادامه...

اگر آن «سوال اساسی» پرسیده نشود؛ اگر آن سوال اساسی برای آدم سوال نشود و مثل خوره به جان آدم نیافتد، بقیه سوالها نه اینکه بی‌تاثیر باشد، ولی بازدهی‌اش بسیار پایین‌تر است…

ادامه...