در سریال گمشدگان (Lost) شخصیت بنیامین (بنجامین) برای جان لاک توضیح می‌دهد که سیاستش این است که کاری کند دیگران تصور کنند که خودشان دارند تصمیمی می‌گیرند؛ حال آنکه آنها ناخودآکاه به این سمت هدایت می‌شوند که همان تصمیمی را بگیرند که بنیامین می‌پسندد.

به تلخی خنده‌ام می‌گیرد از کسانی که فکر می‌کنند آزادانه فکر می‌کنند و نمی‌دانند دیگران دارند به آنها القا می‌کنند که چگونه فکر کنند! طفلکی‌ها گمان می‌کنند آزاداندیشی را به حد اعلا رسانده‌اند! حکایت سریال گمشدگان است که این بندگان خدا در این وهم محظوظ شده‌اند که خودشان تصمیم می‌گیرند و می‌اندیشند و آن وقت القائات دیگران را چشم و گوش بسته تقلید می‌کنند!

و چقدر زیاد این روزها در اطرافم این افراد را می‌بینم! یک نمونه یادم افتاد… یک نمونه‌اش کسانی هستند که «سعی» می‌کنند متفاوت باشند.راستی… در دین و سیاست از این آدمها زیاد پیدا می‌شود… زیاد!

نظر بدهید

XHTML:می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ضروری
شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را از طریق خوراک نظرات RSS 2.0 دنبال کنید. شما می‌توانید دیدگاه خود را بنویسید، یا دنبالک مطلب را در سایت خود قرار دهید.