ضمن احترام به دوستان…

(معمولا) هر چه آدمها بیشتر داعیه آزاداندیشی، لیبرالیسم، آزادی بیان و امثالهم را دارند، دگم‌تر هستند و آگاه و ناخودآگاه نگاه بسته‌تری و انعطاف‌پذیری کمتری دارند و امثالهم!

 

موارد کاربرد: دین، سیاست، فرهنگ، هنر، اندیشه، زندگی… و امثالهم!

نظر بدهید

XHTML:می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ضروری
شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را از طریق خوراک نظرات RSS 2.0 دنبال کنید. شما می‌توانید دیدگاه خود را بنویسید، یا دنبالک مطلب را در سایت خود قرار دهید.