- دو شبکه «من و تو» مدتی هست که راه افتاده‌اند تا با روش و مدلی متفاوت از فارسی وان، اهدافی متفاوت از فارسی وان را پیش ببرند.هر چند کلیت هدف مشابه است.

- یکی از این شبکه ها برنامه‌ای دارد به اسم «بفرمائید شام»… از آن دست برنامه‌ها که مثل خود شبکه فارسی وان است: همه می‌گویند خیلی مزخرف است، همه هم لحظه به لحظه‌اش را می‌بینند… و صد البته آقایان سعی می‌کنند صدر تا ذیلش را ببینند!

- وقتی در جمعی بودم که مشغول دیدن این برنامه بودند، نمی‌دانستم به موفقیت برنامه‌ریزی «ساده» و کم‌هزینه دست اندرکاران برنامه و شبکه برای جذب، «هدایت» و تاثیر بر مخاطب فکر کنم، یا به تفاوت میان نگاه کردن خانم خانه و مرد خانه به این برنامه! و صد البته آقایان و صدر تا ذیلش… و خانم‌ها چه مهربانانه این محیط ساده‌ و صمیمی را برای این صدر و ذیل‌ها ایجاد می‌کنند!

نظر بدهید

XHTML:می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ضروری
شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را از طریق خوراک نظرات RSS 2.0 دنبال کنید. شما می‌توانید دیدگاه خود را بنویسید، یا دنبالک مطلب را در سایت خود قرار دهید.