چند وقتی بود حسابی ناآرام شده بودی و با ولع زیاد دوست داشتی همه چیز و تو دهنت بزاری و گاز بگیری!

می گفتم دندان در میاری، اما همه می گفتن که نه خیلی زوده!

برات دندونی خریدم، خیلی دوستش نداشتی!

یک شب ساعت ۱۲ مجبور شدم بابا رو بفرستم داروخانه تا استامینوفن و ژل بی حسی لثه بگیره!

چند روز بعد سفیدی دندونت را می شد دید!

عزیز دل مادر تو ۵ ماهگی دو تا دندون پایینت در اومد!

یک جا خوندم هر بچه ای که زود دندون دربیاره باهوشه!

موضوع: عمومی
نظر بدهید

XHTML:می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ضروری
شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را از طریق خوراک نظرات RSS 2.0 دنبال کنید. شما می‌توانید دیدگاه خود را بنویسید، یا دنبالک مطلب را در سایت خود قرار دهید.