با اینکه چند سالی است مشغول درس خواندن هستم، اما تقریبا شش سال می‌شود که تحصیل واقعی و به معنای صحیح کلمه‌اش دیگر نداشته‌ام. به خصوص که از وقتی مزه تدریس به زیر زبان و دندان رفته، دیگر روحیه شاگردی و سرکلاس نشینی هم رفته است!
تمام این سالها تنها حسرت کلاس‌های یکی از بهترین اساتیدم را داشتم. اما مدتی است توفیقی مهیا شده و در کلاس‌های خوبی شرکت می‌کنم که باعث شده پس از سالها دوباره لذت شاگردی و تلمذ را احساس کنم! واقعا یاد گرفتن و تحصیل هم لذتی دارد برای خودش… خاصه وقتی که استاد، استاد باشد!

نظر بدهید

XHTML:می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ضروری
شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را از طریق خوراک نظرات RSS 2.0 دنبال کنید. شما می‌توانید دیدگاه خود را بنویسید، یا دنبالک مطلب را در سایت خود قرار دهید.