مطالب مربوط به برچسب « دوست »

و من در این اندیشه‌ام که آیا دوست سفرکرده ما، که بسان سرور ما با دعوت نرفت، و در دیار غربت، بسان سرور ما غریب نماند، و با جشن هالووین به استقبالش رفتند، آیا… آنجا… عاشورایی هم داشت؟!

ادامه...

از دشمنان برند شکایت به دوستان… چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟!

ادامه...