مطالب مربوط به برچسب « عهد »

این سومین دل‌نوشته من به یار است؛ اگر چه کوتاه، هر دو نوشته قبل بی‌جواب ماندند

ادامه...