مطالب مربوط به برچسب « من و تو »

- دو شبکه «من و تو» مدتی هست که راه افتاده‌اند تا با روش و مدلی متفاوت از فارسی وان، اهدافی متفاوت از فارسی وان را پیش ببرند.هر چند کلیت هدف مشابه است. – یکی از این شبکه ها برنامه‌ای دارد به اسم «بفرمائید شام»… از آن دست برنامه‌ها که مثل خود شبکه فارسی وان […]

ادامه...